Mariášové pojmyzpět na obsah

21
 desítka a eso (ze hry 'oko bere')

aktér
 hráč, který volil hru

ambo
 též ambo - jambo, flek na hru i sedmu

betl
 závazek nesebrat ani jeden zdvih, nevynáší forhont ale aktér, desítka je hodnotou mezi spodkem a devítkou, z německého Bettler = žebrák, též "malej". Při volbě je třeba mimo talon označit i kartu výnosu.

darda
 tři po sobě jdoucí karty v barvě, též prohra

durch
 závazek sebrat všechny zdvihy, nevynáší forhont nýbrž aktér, desítka má hodnotu mezi spodkem a devítkou, z německého durch = skrz, též "velkej"

ďábel
 spodek

forhont, fořt
 hráč, který sedí za rozdávajícím, je dotazován v licitaci a bude vynášet (pokud se nebude hrát betl nebo durch), ve voleném mariáši hráč, který volí trumfy

kompletovat
 skládat balíček po hře

konkartace
 sloha, rozložení karet

křivá licitace
 licitace matoucí spoluhráče, např. ukončení licitace na lepší sedmě, aniž by ji hráč měl. Není to renonc, ale je to považováno za kažení hry. Více tady

kytka
 desítka (zvláště plonková)

ložená hra
 hra neprohratelná při jakékoli sloze, nejsou za ni udíleny PB
sedma, durch hráč nepouští štych
sto hráč nepouští ostrou
betl hráč pouští všechny štychy
dvě sedmy hráč nemůže prohrát při plné sloze

malej
 viz betl

malý forhont
 hráč v pořadí za forhontem, pokud forhont skončí licitaci ("nemám"), zadák pokračuje licitací do tohoto hráče

oko
 desítka a eso (ze hry 'oko bere')

ostrá
 desítka nebo eso

otočit
 nést barvu, která už byla nesena

PB
 viz prémiové body

pich
 štych, zdvih

pipina, pipka
 sedma

plná sloha
 nejnepříznivější rozložení karet

plonková karta
 osamocená karta, jediná ve své barvě

podlézt
 nést nižší kartu vynesené barvy

pouštět štych
 pokud protihráči můžou dobrat (=uhrát) štych

pouštět ostrou
 pokud protihráči můžou získat ostrou

prémiové body (PB)
 body za odvážné hry a fleky, počítají se do SB, dále viz Pravidla

předák, predy
 viz forhont

pustit do štychu
 vynést tak, aby se spoluhráč dostal na výnos

SB
 viz součtové body

skrčit se
 dát malou hodnotu od vynášené barvy (nějaká vysoká zůstává na ruce) poté, co kolega před tebou zabil trumfem

sloha
 rozložení karet

součtové body (SB)
 hodnocení na turnajích a zde na serveru
SB = ZB + PB


vynést od prázdných
 vynést barvu, kde nemáš ostrou

velkej
 viz durch

zavřená barva
 např. "zavřené kule"
barva, ve které jsou karty ložené (např. 5 karet, z toho 3 nejvyšší)


ZB, ziskové body
 výhra v penězích

zadák
 hráč, který začíná licitaci, při hře ve 3 je to hráč, který rozdával, při pauzírovaném mariáši hráč po pravici rozdávajícího (tj. hráč, který snímal)